Публікації

 

Изображение недоступно

Європейські стандарти прямої демократії та їх значення для розбудови правової держави в Україні

Slider
Изображение недоступно

Моніторинг дотримання виборчих прав під час прямої демократії

Slider
Изображение недоступно

Моніторинг дотримання виборчих прав під час парламентських виборів в Україні 2019 року

Slider
Изображение недоступно

Моніторинг дотримання виборчих прав під час виборів Президента України 2019 року

Slider
Изображение недоступно

Стандарти оцінки нормативно-правових актів Верховної Ради України в умовах перехідного розвитку української держави

Slider
Изображение недоступно

Оскарження порушень виборчого законодавства

Slider
Изображение недоступно

Принцип верховенства права: тлумачення та необхідність застосування у нормотворчій роботі парламенту

Slider
Изображение недоступно

Виборчі системи та європейські стандарти

Slider
Изображение недоступно

Принцип безсторонності суду
у практиці Європейського суду
з прав людини

Slider
Изображение недоступно

Загальний огляд сучасних бар’єрів у доступі до правосуддя в Україні, які мають зміст порушення ст.6 Європейської конвенції з прав людини

Slider
Изображение недоступно

Загальний огляд виконання висновку №6 (2004) Консультативної ради європейських суддів про справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів

Slider
Изображение недоступно

Стан дотримання в Україні рекомендації (2010) з Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо ефективного захисту від надмірної тривалості провадження

Slider
Изображение недоступно

Стан дотримання Україною Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 2075 (2015) від 30.09.2015 р. «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»

Slider
Изображение недоступно

Рекомендації №(2000) 2
Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо повторного розгляду або відновлення провадження в певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини»

Slider
Изображение недоступно

Теоретичні та практичні аспекти доступу до публічної інформації в Україні

Slider
Изображение недоступно

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів: основні положення та необхідність ратифікації в Україні

Slider
Изображение недоступно

Європейський кодекс соціального забезпечення в контексті закріплення стандартів права на медичне забезпечення

Slider
Изображение недоступно

Концепція соціального забезпечення в Україні в контексті виконання державою Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права

Slider
Изображение недоступно

Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб в Україні

Slider
Изображение недоступно

Загальні правові аспекти захисту трудових прав працівників в Україні

Slider
Изображение недоступно

"Як проголосувати внутрішньо переміщеним особам на позачергових парламентських виборах в Україні"

Slider
Изображение недоступно

"Надання житлових субсидій у грошовій формі"

Slider
Изображение недоступно

"Як реалізувати право голосу внутрішньо переміщеним особам"

Slider
Изображение недоступно

"Питання передачі у приватизацію житлових приміщень у гуртожитках"

Slider
Изображение недоступно

"Питання отримання житлових приміщень у гуртожитках"

Slider
Изображение недоступно

"Право на доступ до інформації, як передумова захисту прав та законних інтересів людини та громадянинаі"

Slider
Изображение недоступно

"Проблема дискримінації трудових прав внутрішньо переміщених осіб в Україні"

Slider
Изображение недоступно

"Необізнаність внутрішньо переміщених осіб про свої соціально-правові гарантії, як основний бар’єр до їх інтеграції у місцеві громади"

Slider