Історія створення

          Історією створення громадської організації  є прагнення та велике бажання її засновників до проєвропейських змін, реформування та розбудови демократичної і правової держави в Україні.
       Громадська організація «Центр реформ, демократії та права» була утворена у грудні 2014 року та зареєстрована 02.02.2015 р.. Громадська організація відповідно до статутних завдань створена з метою підтримки проведенню реформ в Україні, посилення демократії та захисту прав людини.
        09 липня 2017 року – Громадська  організація «Центр реформ, демократії та права», набула статусу неприбуткової, де всі отримані кошти від її діяльності спрямовуються виключно для реалізації статутних завдань: захист прав людини, сприяння проведенню реформ, укріплення демократії в Україні.

Напрямки нашої роботи:

Захист прав людини


В напрямку здійснення захисту прав людини, командою громадської організації здійснюється:

 • захист прав людини в Україні;
 • надання безоплатної правової допомоги;
 • моніторинг дотримання прав людини;
 • ведення стратегічних справ із захисту прав людини;
 • документування порушень прав людини;
 • проведення тренінгів, круглих столів, та інших заходів, з тем захисту прав людини, міжнародних стандартів прав людини;
 • проведення правоосвітніх заходів серед населення;
 • адвокація прав людини;
 • захист прав національних меншин;
 • протидія дискримінації;

Сприяння проведенню реформ

В напрямку сприяння проведення реформ в України, командою громадської організації здійснюється:

 • проведення громадських ініціатив щодо внесення змін до існуючих нормативно-правових актів;
 • сприяння імплементації міжнародних стандартів прав людини в Україні;
 • розроблення та впровадження проектів із реалізації громадських ініціатив щодо проведення реформ;
 • проведення моніторингу надання адміністративних послуг та діяльності державних органів;
 • протидія та боротьба з корупцією;
 • здійснення громадської експертизи діяльності державних органів;
 • участь у робочих групах з розробки та впровадження новітнього законодавства в Україні.
Сприяння розвитку демократії 


В напрямку сприяння посиленню демократії в Україні, командою громадської організації здійснюється:

  • сприяння розвитку партисипаторної демократії;
  • сприяння посиленню громадського контролю над діяльністю державних органів;
  • розроблення проектів і програм з посилення інституційної спроможності професійних громадських організацій;
  • здійснення моніторингу над законністю та прозорістю виборчого процесу;
  • сприяння розбудові демократичних та незалежних ЗМІ в Україні.