Громадськість — проти корупції

       Проект реалізований при підтримці мецената Orxan Mamadzade (Sumquit, Azerbaijan). Проект виконувався на протязі лютого 2015 — лютого 2016. В межах проекту було розроблено стратегічну програму діяльності громадської організації у протидії та боротьби  корупцією  з урахуванням міжнародного досвіду (направлено проект на погодження до міжнародних антикорупційних організацій: United Nations Global Compact, Anti-Corruption та Independent Commission Against Corruption). В межах програми здійснено моніторинг корупційних ризиків в діяльності органів місцевого самоврядування у м. Запоріжжі, комунальних та державних підприємств на території Запорізької громади, проведено серію онлайн-тренінгів для громадських організацій та громадських активістів «Механізми протидії та боротьби  корупцією громадськими організаціями. Міжнародний досвід». Результати: опановано міжнародний  досвід громадських організацій у боротьбі з корупцією,  проведено 4 онлайн-тренінги: «Що таке корупція? Види корупції», «Міжнародний досвід громадськості у протидії та боротьби  корупцією», «Нетерпимість громадян до проявів корупції  запорука подолання рівня корупції», «Громадська експертиза діяльності державних органів – громадський контроль а використанням бюджетних коштів».