Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів»

     18.05.2019 р. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області Сергій Бізденежний, прийняв участь у заочній ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», з темою докладу: «Правові аспекти дотримання прав людини на повагу до приватного життя в розумінні європейської конвенції прав людини».